Polopoly

En riktigt bra CMS

Stockholms universitet

1878 grundades Stockholms Högskola. Den fick i ett senare skede universitetsstatus och förstatligades 1960. I och med det bytte skolan även namn till Stockholms universitet. Till en början låg universitetet inne i centrala Stockholm och under 70-talet flyttade det ut till Frescati. På lärosätet finns både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar. När Lärarhögskolan i Stockholm lades ner 2008 flyttades studenterna till Stockholms universitet. Det ökade antalet studenter kraftigt vilket innebar att det blev det universitet i Sverige med flest antal studenter. Många kända svenskar har studerat där och även flera nobelpristagare.

Stockholms universitet studenter i biblioteket"

Stockholms universitet har ett brett utbud av utbildningar

Sveriges största universitet har över 70 000 studenter och hela 1800 doktorander. Universitet har över 5000 personer anställda. Stockholms universitet är uppdelat på en mängd olika institutioner varav en stor del har sina lokaler vid campus i Brunnsviken. Dit kan man ta sig på flera olika sätt. Med tunnelbana kan man åka till stationen med det passande namnet Universitetet. Det finns även en mängd olika busslinjer till skolan. Många av studenterna väljer trots det att cykla då det ligger på ett bekvämt avstånd från Stockholms innerstad och de många studentbostäder som finns i närområdet.

Huvudområdet är indelat i flera olika delar som tillsammans kallas för Frescati. De ligger vackert beläget mitt i Stockholms nationalstadspark. Byggnaderna är byggda i olika tidsperioder och har därför olika stil. Flera kända arkitekter har varit med och skapat byggnaderna som tillsammans ger Stockholms universitet sin karakteristiska stil. David Helldén, Carl Nyrén, Ralph Erskine och Gunnar Asplund är exempel på stora svenska arkitekter som alla bidragit till universitetets moderna utformning. De mest kända byggnaderna är de så kallade blå husen som syns på långt håll.

Från Kräftriket till Kista

Stockholms universitet har även andra filialer runt om i staden. I Kräftriket vid Brunnsviken, i närheten av huvudcampus, ligger bland annat matematikinstitutionen. I närheten ligger Albano, där det bedrivs forskning och utbildning i fysik och astronomi. Det är ett samarbete mellan universitetet och Kungliga Tekniska högskolan. Andra delar av skolan har flyttats en bit längre bort. Institutionen för data- och systemvetenskap ligger till exempel i Kista norr om Stockholm. Där bedrivs studier om allt som har med datorer och programmering att göra.

Till Stockholms universitet hör ett av landets ledande forskningsbibliotek. Biblioteket är beläget i anslutning till de blå husen. Det består av 10 enhetsbibliotek och har tusentals titlar i universitetets olika ämnesområden. Biblioteket riktar sig i första hand till universitetets studenter men är också öppet för allmänheten samt forskare från andra lärosäten. Biblioteket tar varje år emot 1,8 miljoner besökare och har förutom utlåning av böcker även referenslitteratur samt en mängd studieplatser. Där studerar även universitetets studenter inför tentor och slutför arbeten.

Sveriges största universitet

Stockholms universitet är Sveriges största sett till antalet studenter. Det innefattar institutioner inom många olika ämnesområden och utbildningar. Huvuddelen av universitetet ligger i Frescati. Området karakteriseras av modern arkitektur och flera kända arkitekter har under åren bidragit till området. En stor del av utbildningar inom humaniora, såsom språk, juridik och statsvetenskap bedrivs i skolans regi. Även en del naturvetenskapliga utbildningar studeras där. Till universitetet hör flera fristående filialer som Socialhögskolan som ligger vid Sveaplan, och Journalisthögskolan som ligger på Östermalm.